Meny
Meny

Forskningssjef – avdeling Tromsø

Tromsø NINA Søknadsfrist: 01.09.2024

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag ca. 350 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og genbank og forskningsstasjon for vill laksefisk på Ims i Rogaland.

Har du lyst til å jobbe med tverrfaglig miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø?
Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.

NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd og begeistring.

Om stillingen
Grunnet endringer i organisasjonen, samt flere år med stor vekst i prosjekter og antall ansatte, har vi behov for å tilsette en ny forskningssjef i Tromsø. Forskningssjefen vil inngå både i et lederteam ved Tromsø (2 forskningssjefer for 35 ansatte) og Bergen (1 forskningssjef for 13 ansatte) samt NINAs utvidede ledergruppe, og rapportere til forskningsdirektør for området Arktis og kyst. Tilpasningene i organisasjonsstrukturen vil tre i kraft fra 1. september.

Sentrale ansvarsområder for forskningssjefen er økonomi- og personalansvar, fag- og markedsansvar, samt koordinering av utvalgte fagområder innad i NINA. Et kjennetegn ved NINA er at vi har kompetanse på samme fagområder på flere lokasjoner. Det er derfor sentralt at forskningssjefene bidrar til godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Kompetanseområdene for fagmiljøene i Tromsø og Bergen spenner vidt fra natur- til samfunnsforskning. Vi driver forskning, utredning og overvåking av naturmangfold samt effekter av klimaendring og andre miljøpåvirkninger på økosystemer på land, i ferskvann, ved kysten og i havet. Koblinger mellom natur og samfunn og forvaltningsrelevans står sentralt, herunder et tett og forpliktende samarbeid med sentrale brukere. NINAs avdeling i Tromsø er lokalisert i Framsenteret, noe som innebærer utstrakte samarbeidsmuligheter i et verdensledende miljøforskningssenter i Arktis.

Arbeidsoppgaver og ansvar
Vi søker etter en engasjert, strukturert og inkluderende forskningssjef som skal:
• sørge for god personal- og administrativ ledelse av sin enhet
• utvikle og skape nye muligheter og tilrettelegge for nytenkning og initiativ blant ansatte
• lede og utvikle fag- og markedsstrategier, i samarbeid med andre ledere og medarbeidere
• bidra til å opprettholde godt arbeidsmiljø lokalt og på tvers i organisasjonen
• utarbeide og følge opp budsjetter for sin enhet, og bidra til god faglig og økonomisk måloppnåelse for området Arktis og kyst
• bidra til å utvikle nye markeder og videreutvikle kontakt med eksisterende oppdragsgivere
• opprettholde og videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere samt strategisk viktige samarbeidspartnere innenfor forskning
• stimulere til høy forskningskvalitet, tverrfaglig forskning og god forskningsformidling

I tillegg til ansvar for egen enhet vil forskningssjefen tillegges sentrale NINA-oppgaver på tvers i organisasjonen. 

Det er ønskelig at forskningssjefen skal utføre faglig aktivitet med eksternfakturering i deler av stillingen. Dette kan for eksempel være deltakelse i og ledelse av forskning og overvåkingsprosjekter, søknadsskriving og anbudsprosesser, prosjektkoordinering, utredningsoppgaver, osv.

Vi søker etter deg som:
• har ledererfaring eller gode lederegenskaper, utstrakte samarbeidsevner og gode evner til å motivere
• har PhD eller tilsvarende forskningserfaring innenfor natur/miljø eller samfunnsvitenskap med relevant tverrfaglig kompetanse innenfor natur/miljø (f.eks. sosioøkologiske systemer, og koblinger mellom samfunn og natur)
• har god kjennskap til forskning, og/eller utredning og overvåking
• har gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv
• er mål- og resultatorientert
• behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, med god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Du kan ha erfaring som leder i andre forskningsinstitusjoner, eller ha vært aktiv forsker, som nå i større grad ønsker å bruke din kompetanse til å lede andre og utvikle både ditt eget og andre fagområder i strategisk retning. 

Vi tilbyr:
• en spennende lederstilling i et av Europas fremste miljøinstitutter
• konkurransedyktige lønn og arbeidsbetingelser
• fleksibel arbeidstidsordning
• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
• et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Sammen med søknadstekst, skal CV med utdanning, arbeidserfaring og oversikt over vitnemål og attester legges ved. 

Referanser vil bli etterspurt ved behov. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

NINA jobber aktivt for å bygge et positivt, mangfoldig og inklusivt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn, om du har vært utenfor arbeidslivet en periode, osv. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring. 

Arbeidssted for stillingen er Tromsø.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Forskningsdirektør Elina Halttunen tlf. 416 02 486 eller forskningssjef Amanda Poste tlf. 982 15 479.

Søknadsfrist 1. september 2024

 

Kontakt:
Elina Halttunen, Forskningsdirektør
416 02 486
elina.halttunen@nina.no

Amanda Poste, Forskningssjef
982 15 479
amanda.poste@nina.no