Meny
Meny

Systemadministrator Linux og infrastruktur

Trondheim NINA Søknadsfrist: 05.06.2024

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. 

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag ca. 340 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen. Vi har avdelinger i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo, og driver i tillegg Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. 

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. 

NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger'

Du kan lese mer om NINA her

Om stillingen
NINA søker etter en initiativrik person til fast heltidsstilling som systemadministrator. Stillingen er lagt til NINAs seksjon IT-drift, og har arbeidssted ved NINAs hovedkontor i Trondheim. IT-drift består i dag av syv personer som jobber tett sammen, og denne stillingen vil inngå i dette teamet. 

IT-drift jobber opp mot prosjekter knyttet til alle avdelingene i NINA, og den som tilsettes vil måtte samarbeide tett med medarbeidere fra hele NINA.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil hovedsakelig være:
• Installasjon, drift, vedlikehold og overvåkning av Linux-servere (Ubuntu) og relatert infrastruktur både i eget datasenter og i sky
• Integrasjon mot Windows-miljø
• Deltakelse i relevante utviklingsprosjekter
• Tilrettelegging for vitenskapelige applikasjoner med spesielle behov ift. ytelse (GIS, fjernmåling, statistikk, genetikk, VDI)
• Kontinuerlig videreutvikling av NINAs løsninger for vitenskapelig databehandling
• Brukerstøtte, opplæring og dokumentering
• Automasjon av driftsoppgaver og leveranser

Kompetansekrav:
• Relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
• Erfaring med drift av Linux-servere og infrastruktur.
I tillegg er det ønskelig med erfaring innen:
• Skybaserte tjenester (Azure, Google Cloud og AWS).
• Vitenskapelig databehandling.
• Drift av Windows-servere.
• Lagring, backup, nettverk og sikkerhet (NetApp, Commvault, Cisco).
• Konfigurasjon og vedlikehold av databaser (PostgreSQL, MySQL, MSSQL).
• Verktøy for automatisering, monitorering og logging (Salt, Zabbix, GrayLog, ElasticSearch).
• Skripting / programmering (Bash, Perl, PowerShell, Python, R).

Vi tilbyr:
• fast arbeidsplass i ett av Europas fremste miljøinstitutter
• lønn etter kvalifikasjoner
• fleksitidsordning
• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknaden må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Stig Clausen, tlf. 934 66 946 systemadministrator Kjetil Grun, tlf. 907 39 196. 

Søknadsfrist er 5. juni 2024

Kontakt:
Stig Clausen, Seksjonsleder
934 66 946
stig.clausen@nina.no

Kjetil Grun, Systemadministrator
907 39 196
kjetil.grun@nina.no