Meny
Meny

Databaseadministrator

Trondheim NINA Søknadsfrist: 29.02.2024

Innledning
Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg

Om NINA
Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag over 330 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.
NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd, og entusiasme. Du kan lese mer om NINA her

Om avdelingen
IT-drift jobber opp mot prosjekter knyttet til alle avdelinger i NINA, og den som tilsettes vil måtte samarbeide tett med medarbeidere fra hele NINA.

Om stillingen
Vi søker etter en initiativrik person til fast heltidsstilling ved IT-drift.

Stillingen som Databaseadministrator er lagt til NINAs hovedkontor i Trondheim, med seksjonslederen ved IT-drift som nærmeste overordnede.

Du vil inngå i et team med 7 andre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver i stillingen Databaseadministrator vil hovedsakelig være:
• Drift og vedlikehold av PostgreSQL databaser med PostGIS og andre databaseservere
• Ytelsesoptimalisering og feilsøking
• Rådgiving, nyinstallasjoner og oppgradering av driftsmiljø
• Automasjon av driftsoppgaver og leveranser
• Utvikle gode standarder og rutiner for lagring av data i databaser
• Deltakelse i prosjektarbeid innenfor fagområdet
• Bistå våre forskere med å strukturere forskningsdata i databaser

Minimumskrav til stillingen:
• Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
• Kompetanse innen databaseadministrasjon, arkitektur og overvåking av PostgreSQL databaseservere
• Kompetanse innen drift av Linux
• God kjennskap til, og interesse for prinsippene bak DevOps, IT-sikkerhet, "Cloud Native" arkitektur og smidig utvikling
• Du bør være initiativrik, nysgjerrig og kunne ta til deg kunnskap raskt
• Manglende erfaring kan oppveies av gode basisferdigheter og stort engasjement

I tillegg er det ønskelig at du har erfaring med:
• PostGIS
• Bruk av SaltStack, Ansible eller tilsvarende IT automasjonssystemer
• Kontainer-teknologi (Docker, Kubernetes)
• Programmering og scripting (SQL, Python, Bash)
• Bruk av offentlige skytjenester (Azure/GCP/AWS)

Vi tilbyr:
• en arbeidsplass i ett av Europas fremste miljøinstitutter
• lønn etter kvalifikasjoner
• fleksitidsordning
• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard
• gode muligheter for egenutvikling

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Stig Clausen, tlf. 934 66 946.

Søknadsfrist er 29. februar 2024

Kontakt:
Stig Clausen, Seksjonsleder
934 66 946
stig.clausen@nina.no