Meny
Meny

NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988. NINA har over 300 ansatte, hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. 

NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. Vi har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhengene med de store drivkreftene i naturen. 

NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere. I tillegg har vi andre stillinger knyttet til drift, administrasjon og ledelse. 

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.

Les mer om oss på www.nina.no

Har du lyst til å jobbe hos oss i NINA?